Welkom

Adviesraad Sociaal Domein Haren

Welkom

Welkom op de website van de ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN van Haren

Voor de burgerlijke overheid, de gemeente, veranderde het afgelopen jaar veel. Allerlei taken zijn  vanuit de landelijke overheid overgegaan naar de gemeente. Dat was een bewuste (politieke) keuze. Bovendien leek het wenselijk de verantwoordelijkheid voor allerlei zaken minder bij de overheid en meer bij de burger neer te leggen. We moeten zelf de regie over ons eigen leven in de hand nemen en zoeken naar mogelijkheden in de directe omgeving.  Bijkomend argument was dat de gemeente mensen beter kent dan de landelijke overheid. Een verschuiving van zorg voor mensen en het bijbehorende geld naar de gemeente zou dan ook gunstig kunnen uitpakken; een forse bezuiniging en dichterbij de burgers.

Verder werd de in 2007 ingestelde WMO-adviesraad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) omgebouwd tot een zogeheten ‘Adviesraad Sociaal Domein’. Dat wil zeggen dat naast de WMO-zaken ook wordt geadviseerd over maatregelen die de gemeente moet treffen over werk en inkomen, participatie en jeugdzorg.

De adviesraad heeft steeds om aandacht gevraagd voor de mensen die het meest zijn aangewezen op anderen en op voorzieningen die ze nodig hebben om mee te kunnen doen. Met name de opvang voor mensen  die in acute problemen kunnen komen bijvoorbeeld omdat de mantelzorger ziek wordt. Ook vervoer staat voortdurend op de agenda: mensen moeten zo lang mogelijk hun mobiliteit behouden om boodschappen te doen en contacten te onderhouden. Er is steeds meer vraag vanuit de samenleving dat mensen zelf iets bijdragen aan hulp die ze ontvangen.

De adviesraad let sterk op meerdere maatregelen die bij dezelfde mensen terechtkomen. Er ontstaat dan stapeling van verschillende financiële lasten. Ook vraagt de adviesraad voortdurend aandacht voor een goed systeem van het volgen van hulpvragen, en voor de ontwikkelingen van het wijkteam in de gemeente Haren, ook bestemd voor de buitendorpen.

De adviesraad vindt het belangrijk dat iedereen in Haren op de hoogte kan blijven van onze adviezen en activiteiten en tevens weet hoe met ons in contact te komen. We hopen dat met deze website te bereiken. U vindt hier de agenda´s en verslagen van onze maandelijkse openbare vergaderingen en de adviezen die we sinds onze oprichting hebben uitgebracht.

Heeft u informatie die u van belang acht voor onze advisering, dan horen we dat graag. U kunt uw informatie toesturen aan de secretaris. Natuurlijk kunt u ons ook mailen: adviesraadsociaaldomeinharen@gmail.com.

Jan Hommes, voorzitter

September 2015

Top